top of page

 

Anayasa'nın 135. maddesi ile 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7. maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerinde çalışanlar hariç olmak üzere mesleğini uygulayan bütün hekimlerin odaya kayıt olması zorunludur.

 

 

Üyelik İşlemleri

Üye kayıt formunun doldurulması, 1 adet renkli fotoğraf, diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi (belgelerin asılları yada noter tasdikli asıl örnekleri) gerekir.

2024 Yılı Yeni Kayıt Ücreti: 434,00 TL       

 

NAKİL İŞLEMLERİ

Kayıt formunun doldurulması (Odaya gelindiğinde doldurulacak), 1 adet renkli fotoğraf, diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi (Belgelerin asılları yada noter tasdikli asıl örnekleri) gerekir.

Nakil işlemleri, üyelik sonrası Edirne Tabip Odası tarafından yapılacaktır. Ancak üyelik işlemleri sırasında nakil kaydının çekilebilmesi için hekimin bağlı bulunduğu odaya ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 

ÜYELİK BELGESİ

Dosyanızda eksik belgeniz varsa tamamlanması (diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi), talep dilekçesi ve aidat borcunuzun olmaması gerekir.

 

AİDATLAR

Üyelik aidat borcunuzu ( geçmiş yıllar) öğrenmek için 0284 225 13 77 – 0542 695 58 02 arayabilirsiniz. 2024 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

Üye kayıt ücreti:  434,00 TL

Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat:  770,00 TL

Sadece resmi kurumda görevli üyeler ile aile hekimleri için aidat:  1.566,00 TL

 

Diğer üyeler için aidat:  2.500,00 TL

Aidat yıl başındaki statüye göre belirlenir.

Aidat yıl başında tam olarak tahakkuk eder.

Yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi tam olarak doğmuş bulunan aidatın tahsili gerekir.

Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli belirlenmiştir. Bu belirleme önceki yıllara ilişkin aidat miktarlarında değişikliğe yol açmaz, iade veya mahsup yapılmasını gerektirmez.

Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmaz.

Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. 

 

Üye Kayıt Formu için tıklayınız. 

HESAP NUMARALARIMIZ:

İş Bankası Trakya Üniversitesi Şubesi

HESAP ADI: EDİRNE TABİP ODASI

İBAN: TR86 0006 4000 0011 3010 0129 30

Şube Kodu : 1301

Hesap No: 0012930

Ziraat Bankası Edirne Şubesi
HESAP ADI: EDİRNE TABİP ODASI

İBAN: TR 4700 0100 0097 9140 4690 5001

bottom of page