top of page

31 Mayıs "Sigaraya Hayır" Dünya Günü. Dünya Sağlık Örgütü üyesi devletlerin katılımı ile her yıl mayıs ayının 31. gününde anılır. 2023 yılı “Dünyanın Tütüne değil gıdaya ihtiyacı var” teması benimsenmiştir.

Genel bakış

Dünya, çatışma, iklim değişikliği ve COVID-19 salgınının körüklediği küresel bir gıda kriziyle karşı karşıyadır. Bu arada, tütün 124'ten fazla ülkede milyonlarca hektarlık verimli araziyi kullanarak yetiştirilmektedir. Oysa bu arazi gıda yetiştirmek, gıda güvenliği ve beslenme sorunlarını ele almak ve ailelerin beslenmesine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Tütün yetiştiriciliği, pestisitlerin yoğun kullanımı ve nikotinin deriden yüksek oranda emilmesi nedeniyle tütün çiftçileri üzerinde de ciddi sağlık etkilerine sahiptir.

Dahası, tütün çiftçileri genellikle tütün endüstrisi ile yapılan haksız sözleşme anlaşmalarının bir sonucu olarak kendilerini kısır bir borç döngüsünde sıkışmış bulurlar ve tütünden uzaklaşmada zorluklarla karşılaşırlar. Neyse ki, tütün çiftçilerinin bunun yerine yüksek demir içerikli fasulye, yer fıstığı, mısır ve yeşil sebze yetiştirmeye geçtiği başarılı geçiş örnekleri vardır. Bunu küresel olarak başarmak için, bir ekosistem yaklaşımı benimsemek ve tütün yetiştiriciliğine ekonomik olarak sürdürülebilir alternatifler belirlemek önemlidir; bu, çiftçilerin yalnızca tütünden kazandıkları kadar olmasa da daha fazla kazanmalarını sağlamakla kalmayacak ve aynı zamanda kendileri ve toprakları ve ormanları için daha iyi bir sağlık ve daha iyi bir çevre elde etmelerini sağlayacaktır. "DSÖ"

31 Mayıs Dünya TÜTÜNE HAYIR günü!

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü’nün bu yıla ait teması tütünün gezegenimizi de zehirlediğidir. Sigara sadece tüketene değil, dumanı kendi tüketmediği halde soluyanları değil tüm gezegeni zehirlemektedir:


1. Tütün çevreye zarar verir. Kaynakların yok olmasına neden olur ve kırılgan ekosistemlere ek “baskı” yapar.

2. Tütün endüstrisinin yarattığı her türlü zararın önlenmesi, atıkların temizlenmesi gerekir.

3. Gezegenimizi korumak için tütün bırakılmalıdır.

4. Tütün çiftçilerinin sürdürülebilir başka ürünleri ekebilmeleri için olanak sağlamak gerekir.


Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; birey ve toplumun tütün kontrolü ile ilgili farkındalıklarının artması, tütüne hayır deme konusunda karar verme, tütünün bırakılma sürecinin yönetiminde, tütünün zararlarının ortaya konulması ile ilgili bilimsel araştırmalar yapma ve sonuçları kamuoyu ile paylaşma gibi konularda önemli rol ve sorumlulukları vardır. Hekimler, kendilerine başvuran bireylere yönelik “tütün kullanmama” konusunda bilimsel gerekçeleri açıklıkla paylaşarak kişilerin bırakma yönünde desteklerler. Tütünden uzak durma konusunda çeşitli nedenler arasında “çevrenin korunması” da önemli bir motivasyon olup hekimlerin bu temayı da kendilerine başvuranlarla paylaşmaları önerilmektedir. Bu konuda bireylerin alacağı doğru inisiyatiflerin yanı sıra hükümetlere son derece önemli görev düşmektedir. Hükümetlerin tütün kontrolünün klasik adımlarına ek olarak tütün ürünleri atıklarının çevresel ve ekonomik maliyetlerinden tütün üreticilerini (şirketleri) sorumlu kılmak için gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaları, var olan düzenlemeleri de güçlendirmeleri ve gerekmektedir. 

DSÖ'nün ilgili sayfası

 

STED Özel Sayı

http://ssuk.org.tr/savefiles/OzelSayi.pdf

 

Sigara gerçekleri gençlik inisiyatifinden çevre ile ilgili gerçekler

https://sigaragercekleri.com/blog/cevreyi-nasil-yok-ediyorlar

bottom of page