Yönetim Kurulu

Başkan : Dr. Gürcan ALTUN  

Genel Sekreter: Dr. Sibel Sevinç PEKDEMİR

Muhasip Üye: Dr. Seher ÇİMEN ÖZGEN 

Veznedar Üye: Dr. Bahar MARANGOZ 

Üye: Dr. Haydar Celal KARLIKAYA