top of page

AİLE HEKİMLERİ ‘VERGİDE ADALET VE TEK ÜCRET İSTİYOR’ EYLEMLERİNİ EDİRNE’DEN BAŞLATIYOR

            Bu gün Edirne Tabip Odamızın ev sahipliğinde Batı Marmara Bölgesinde çalışan aile hekimleriyle bir araya geldik sorunlarımızı konuşup çözüm yollarını tartıştık. 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde Edirne ve ilçelerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezîlerine(ASM)giderek arkadaşlarımızı ziyaret ettik, çalışma koşullarını yerinde görerek görüşmeler yaptık.

Aile hekimlerinin performansa dayalı sözleşmeli çalışmak zorunda kaldığı, uygunsuz ve yetersiz binalarda bazen tek başına çalışıp koruyucu hekimlikten ziyade tedavi edici hekimliğin teşvik edildiği bir ortamda hizmet vermeye çalıştığını hatırlatmak istiyoruz.

Aile hekimlerinin hem birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel özellikleri ve toplum sağlığına olan katkıları bakımından hem de yaşadıkları ekonomik özlük hak kısıtlamaları, idari baskılar bakımından birçok sorun yaşadığını bildirmek istiyoruz.

En son TBMM de TTB nin ve muhalif partilerin milletvekillerinin tüm itirazlarına rağmen sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 Sayılı khk de değişiklik yapılarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı düzenlemeler yeniden yasaya konulmuş, ASM çalışanlarına hem disiplin cezası hem de ek ödeme kesintisi getiren yasa komisyondadır.

Tüm bu sorunların yanında ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında yetersiz ücret artışı ve ücretlerden kesilen yüksek vergiler dayanılmaz hale gelmiştir.

 Deprem felaketi döneminde tüm güçleri ile görevinin başında olan sağlık çalışanları bu son beş yıl içinde giderek daha fazla gelir kaybına uğramıştır. Aile Hekimlerinin ücretleri parçalı hale getirilmiş, yıllar önce artırılacağı müjdesi verilen temel maaşımız yoksulluk sınırının altında kalmış, ilave ödeme, teşvik, destek, performans gibi kalemlerle emekliliğe yansımayan, sağlık hizmetine katkısı olmayan ödeme sistemi tercih edilmiştir.

Tüm bu sağlıksız ortamın içinde Aile Hekimliği çalışanları dışında bu ek ödemeler vergiye dâhil edilmezken aile hekimliğinde ek bir vergi yükü olarak gelirimizin daha da düşmesine neden olmakta, 2023 Ocak ve 2023 Kasım aylarında elimize geçen ücretler karşılaştırıldığında arada yapılan ilave ödemelerin yok olduğu görünmektedir. Vergi dilim sınırları yıllar içinde enflasyonun çok daha altında bir oranda artırılarak daha ilk aydan itibaren yapılan zamlar vergi dilimi içinde kaybolmaktadır.

Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) sözleşmeli ve ücretli çalışanlardan kesilen verginin yılın ikinci ayından itibaren yılın son aylarına doğru yaklaşık %35 oranına eriştiğini, ücretlerden kesilen bu kadar yüksek verginin kabul edilemez olduğunu, adaletsiz ve haksız vergi kesintilerine karşı 21 Şubat 2024 Çarşamba gününden itibaren süresiz eylem başlatacağımızı bildirmek istiyoruz.

 

ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla %15 ile sınırlanması talebiyle 21Şubat 2024 tarihinden itibaren ülkemizin bütün Aile Sağlığı Merkezinde her hafta Çarşamba günleri süresiz eylemlere başlıyoruz.

          ‘Aile sağlığı çalışanları vergide adalet istiyor!’ sloganı yazılı pankart ya da dövizleriyle her Çarşamba günü yurt çapında hizmet veren tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde taleplerimiz karşılık bulana dek süresiz eylem yapacağımızı Edirne’den ilan ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde yapılan  %35-40 lara varan gelir vergisi kesintilerinden vazgeçmesini, yoksulluk sınırının en az iki katı farklı kalemler değil emekliliğe yansıyan temele ücretimizin insanca yaşam şartlarına uygun olmasını talep ediyoruz.

21 Şubat 2021 Çarşamba günü başlayacak ve her Çarşamba sürecek eylemlerimiz haklı ve meşrudur, emeğimizin karşılığını alana talebimiz karşılanana dek sürecektir.

Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için sürdürdüğümüz mücadeleye tüm kamuoyunun destek vereceğine inanıyoruz.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

Aile Hakimliği Çalışanları Vergide Adalet İstiyor!

TTB Aile Hekimliği Kolu ve Edirne Tabip Odası birlikteliğinde düzenlenen “Batı Marmara Toplantısı” kapsamında farklı illerden gelen aile hekimleri 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde Edirne Merkez ve ilçelerinde yaptıkları aile sağlığı merkezi ziyaretleri ile meslektaşlarımız ile buluştu. 17 Şubat Cumartesi günü de TTB MK ve edirneden katılan meslektaşlarımızın yanı sıra Şanlıurfa, Ankara, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Manisa, adana, Eskişehir-Bilecik, Kırklareli, Tekirdağ be ve İzmir TO’larından aile hekimlerinin katılımı ile gerek bölgesel gerekse de aile hekimlerinin genel sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Basın açıklaması yapıldı.

bottom of page