top of page
Stationary photo
  • Meslek 

  • Meslek Örgütleri

  • Hekimlik Mesleği

https://www.ttb.org.tr/kutuphane/kapitalizm.pdf​: 
Genellikle, devlet kimliğindeki kamu, sağlık

hizmetlerinin düzenlenmesinde egemen konumda olmuştur, çünkü sağlık,
insan ve toplum yaşamının temel bir unsurudur. Burada sağlık, bir ticari
meta olarak değil, bir insan hakkı olarak görülmelidir. Tıbbi kurumların
ticarileşmesi sürecinin alternatifi, dayanışma ilkesine dayanan sağlık hizmeti
yöntemleridir.

  • Hekim Örgütleri ve Tabip Odaları

  • Türk Tabibleri Birliği

bottom of page