top of page

Edirne Tabip Odası Tıp Eğitimi Komisyonu

Image by JESHOOTS.COM

Hekim meslek örgütü olarak TTB mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi ile yakından ilgilenmekte ve değişik dönemlerde hazırlanan raporlarla hem durum değerlendirmesi yapmakta hem de saptanan sorunların giderilmesi için çözüm önerileri sunmaktadır.

Edirne uzun yıllardır bir Tıp Fakültesi şehridir. Hem mezuniyet öncesi hem mezuniyet sonrası tıp eğitimi özveri ile verilmektedir. Bunun şehrimize ve Trakya bölgesine sağladığı yararlar bilinmektedir. 

TTB'nin de önerisi ile tıp eğitiminin durumunu belirlemek, sorun ve çözüm önerileri saptamak üzere tıp eğitimi komisyonu kurulmuştur. 

Tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri, öğretim üyeleri ve görevlileri ve değişik sağlık birimlerindeki hekim meslektaşlarımızı bu komisyonda görev almaya davet ediyoruz.

Başvuru için tabip odası sekreterlik e-posta: etomail@gmail.com

Tel: (542) 695 58 02

Başlıca Tıp Eğitimi Alanları:

  1. Mezuniyet Öncesi veya Temel Tıp Eğitimi

  2. Mezuniyet sonrası Tıp Eğitimi (Tıpta Uzmanlık Eğitimi)

  3. Sürekli mesleki gelişim

  4. Tıp Eğitiminde MASTER düzeyi eğitimler

  5. Yaygın ve uzaktan tıp eğitimi

Bazı önemli belge ve linkler: 

bottom of page